Päätöksenteko – Vuosikokoukset

Liiton sääntöjen 8 § mukaan liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous on pidettävä maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat. Tarkemmat tiedot löytyvät liiton säännöistä täällä

Vuosikokousten valtakirja on täällä.

SYYSKOKOUS 2022 lauantaina 12.11.2022 klo 14 Salpausselänkatu 8, 15110 LAHTI. Valtakirjojen tarkistus klo 13.15-13.45. Kokouksen jälkeen järjestetään päivällinen noin klo 16 alkaen ja vuoden 2022 parhaiden palkitseminen.


Liiton stategia: SAUL tavoiteohjelma 2019-2023 (strategia)


Liiton toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2019


Liiton toimintakertomukset

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017