Seurakoulutus

SAUL:n seura– ja kenttätoiminnan tavoitteet

Koulutustapahtumien tarkoituksena on vahvistaa seuran, alueen ja Liiton välistä yhteistyötä sekä tukea seuran kehittymistä sen omien tavoitteiden suunnassa.

Vuorovaikutuksen parantaminen

Tavoite:  SAUL panostaa liiton näkyvyyteen kentällä ja viestintäkanavissa.  Jakautuminen kentälle mm. SM-kilpailutapahtumien, kansallisten kilpailujen, vuosikokousten yhteydessä ja muiden pyydettäessä. Lisäksi mahdollinen seuravierailu muun tapahtuman yhteydessä. Vuoropuhelussa keskeisiä ovat toimihenkilöt, luottamusjohto/hallitus.

Seurafoorumi

Tavoite: Toteutetaan kahdesti vuodessa

Aluetoiminnan kehittäminen

Tavoite: Seurat ovat keskeisessä asemassa aluetoiminnan kehittäjinä yhteistyössä Liiton kanssa