SAUL toimintamalli epäasialliseen käytökseen


SAUL toimintamalli epäasiallisen käyttäytymiseen koskee Suomen Aikuisurheiluliitto ry:tä (jäljempänä SAUL).

Toimintamallin tarkoitus:
Toimintamalli on tilanteita varten, jossa SAUL:n tulee valitus henkilön toiminnasta SAUL:n alaisessa toiminnassa, seuran toiminnasta tai seuran toiminnassa olevan henkilön toiminnasta. Valitus voi tulla esimerkiksi, urheilijalta, seuran työntekijältä tai vapaaehtoiselta.

Epäasiallinen käytös SAUL:n alaisessa toiminnassa
Oletko havainnut epäasiallista käytöstä liiton alaisessa toiminnassa?

Kehen olla yhteydessä?

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijassa yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liittoon. (Järjestösihteeri Karita Soukko, puh. 050-364 5546.) Lisäksi voit tehdä ilmoituksen urheilurikkomuksista SUEK ILMO-palveluun

Missä tapauksissa?
Urheilijoiden turvallisuus ja oikeus harrastaa urheilua häiriöttömästi on kaiken toiminnan keskiössä. Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi.
SAUL ei hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa.

ILMOita urheilurikkomuksista
Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Väestöliiton Et ole yksin -palvelu

Yhteydenottokanava häirintään tai epäasialliseen käytökseen. Koulutusta ja materiaalia seuroille ennaltaehkäisyyn: etoleyksin.fi


Miten yhteydenottoja käsitellään?

SAUL käsittelee kaikki liiton tietoon tulleet tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan, ja teemme seuraan selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioi, ettei liitolla usein ole resursseja tulla paikan päälle esimerkiksi selvittämään riitatilanteita. Pyrithän selvittämään asian ensisijaisesti seurassa. Voit ottaa esimerkiksi yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan ja seuran hallitukseen.