SAUL toimintamalli epäasialliseen käytökseen


SAUL toimintamalli epäasiallisen käyttäytymiseen koskee Suomen Aikuisurheiluliitto ry:tä (jäljempänä SAUL).

Toimintamallin tarkoitus:
Toimintamalli on tilanteita varten, jossa SAUL:n tulee valitus henkilön toiminnasta SAUL:n alaisessa toiminnassa, seuran toiminnasta tai seuran toiminnassa olevan henkilön toiminnasta. Valitus voi tulla esimerkiksi, urheilijalta, seuran työntekijältä tai vapaaehtoiselta.

Epäasiallinen käytös SAUL:n alaisessa toiminnassa
Oletko havainnut epäasiallista käytöstä liiton alaisessa toiminnassa?

Kehen olla yhteydessä?

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijassa yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liittoon. (Järjestösihteeri Karita Soukko, puh. 050-364 5546.) Lisäksi voit tehdä ilmoituksen urheilurikkomuksista SUEK ILMO-palveluun

Missä tapauksissa?
Urheilijoiden turvallisuus ja oikeus harrastaa urheilua häiriöttömästi on kaiken toiminnan keskiössä. Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi.
SAUL ei hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa.

ILMOita urheilurikkomuksista
Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa esim. sisäpiiritiedon jakamista ulkopuolisille. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä myös liittoon (Järjestösihteeri Karita Soukko, puh. 050-364 5546.)

Kommentti: SAUL:n toiminta ei ole vedonlyönnin kohteena.

Väestöliiton Et ole yksin -palvelu

Yhteydenottokanava häirintään tai epäasialliseen käytökseen. Koulutusta ja materiaalia seuroille ennaltaehkäisyyn: etoleyksin.fi


Miten yhteydenottoja käsitellään?

SAUL käsittelee kaikki liiton tietoon tulleet tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan, ja teemme seuraan selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioi, ettei liitolla usein ole resursseja tulla paikan päälle esimerkiksi selvittämään riitatilanteita. Pyrithän selvittämään asian ensisijaisesti seurassa. Voit ottaa esimerkiksi yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan ja seuran hallitukseen.

Koulutus

SAUL suosittelee kaikkien liiton jäseniä suorittamaan SUEK:n laadukkaat verkkokoulutukset

Reilusti paras-verkkokoulutus ja Puhtaasti paras-verkkokoulutus

LINKKI VERKKOKOULUTUKSEEN TÄSSÄ

Ote SAUL säännöistä koskien epäasiallista käytöstä

18 §
Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä
Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Kilpailutapahtumien/tulosten manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten, –
suoritusten tai -tapahtumien manipulointia.
Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä
sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä
rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja
vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet
sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

19 §
Jäsenistön ja niiden jäsenten tulee sitoutua liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöihin ja muihin
määräyksiin ja päätöksiin sekä eettisiin periaatteisiin/koodistoihin ja reilun pelin periaatteisiin.