Koulutus

SAUL:n koulutusvaliokunnan esittely

SAUL:n koulutusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on edistää aikuisurheilijoiden kilpa- ja kuntourheilua sekä muuta kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Tarkoitustaan se toteuttaa toimimalla liiton hallitukselle ja toiminnanjohtajalle ohjausryhmänä (valiokunnan jäsenten asiantuntevuuden mukaan) koulutus- ja valmennustoiminnan toimeenpanemisessa ja kehittämisessä.

SAUL koulutusvaliokunnan tehtävä (missio)

VALMENNUS- JA KOULUTUSKESKUKSET

Keskusten tavoitteena on kehittää lähialueen seurojen toimintaa ja seurojen välistä yhteistoimintaa (valmennus, harrastaminen, terveysliikunta), sekä luoda hyvää ilmapiiriä lähialueen eri toimijoiden kesken. SAUL järjestää valmennus- ja koulutuskeskuksissa monipuolista valmennus- ja koulutustoimintaa huomioiden kaikkien yleisurheilulajien tarpeet. Tapahtumissa huomioidaan kokonaisvaltainen kehon toimintaan vaikuttava harjoittelu. Näillä toiminnoilla pyritään mahdollisimman laadukkaaseen toimintaan, joka tarkoittaa muun muassa sellaisia ryhmäkokoja, että kaikki yksilöt saavat mahdollisimman henkilökohtaista ohjausta.