Tavoiteohjelma/ strategia

Suomen Aikuisurheiluliitto ry (SAUL) on 360 jäsenseuran valtakunnallinen seuraverkosto. Jäsenseuroissa aikuisurheilijoita on yli 10 000. Liiton tarkoituksena on toimia aikuisurheilun (30+) valtakunnallisena järjestönä, joka edistää terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää laaja-alaista harrastus, koulutus ja kilpailutoimintaa. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja tasa-arvon edistäminen. Toiminnan iskulause ”liikuntaa koko elämänkaari” kuvaa osuvasti liiton toiminnan kohdistamista koko aikuisikäiseen väestöön ikärajoihin tuijottamatta.

Tavoite (Visio)

SAUL on aktiivinen kansalaisten liikuttaja sekä eri lajien koordinaattori niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Tehtävä (Missio)

SAUL edistää terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää laaja-alaista harrastus- koulutus- ja kilpailutoimintaa jokaiselle omalla tasollaan.

Johtaminen

Järjestön johtamisesta ja taloudesta vastaa hallitus. Operatiivisesta johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja. Järjestöllä on tämän lisäksi seitsemän valiokuntaa/työryhmää, jotka toteuttavat omaa tehtäväänsä.

Valiokunnat

  • Strategiatyöryhmä vastaa liiton strategiasta.
  • Työvaliokunta valmistelee talous, tiedotus- ja markkinointiasiat sekä hallituksen kokoukset.
  • Talousvaliokunta valmistelee talousasiat ja seuraa talouden toteutumista.
  • Koulutusvaliokunta vastaa koulutus- ja valmennustoiminnasta.
  • Kilpailuvaliokunta vastaa kilpailutoiminnasta.
  • Kuntoliikuntatyöryhmä vastaa kunto-ja terveysliikunnasta.
  • Ikiliikkuja-lehden toimituskunta vastaa jäsenlehdestä.
  • IT-työryhmä toimii ohjausryhmänä tietoteknisessä- ja digitalisaatioon liittyvissä asioissa.

Aikuisliikuntaverkosto

Liiton tavoitteena on olla aktiivinen toimija aikuisliikuntaverkostossa. Verkostoon kuuluvat jäsenseurat, OKM, Olympiakomitea, lajiliitot, terveysjärjestöt, aluejärjestöt, urheiluopistot, oppilaitokset ja yhteistyökumppanit.

Palveluntuottajaverkosto

Palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä käytetään ulkopuolisia palveluntuottajia, jolla varmistetaan korkea laatu ja tehokkuus. Palveluntuottajilta hankitaan palvelua mm. hallinnon, viestinnän, kilpailu sekä koulutuksen- ja valmennuksen toimintaan.