SAUL Syyskokous la 13.11.

9 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle
 • puheenjohtaja
 • pöytäkirjanpitäjä
 • kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 • kaksi (2) valtakirjojen tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 1. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet, äänimäärät ja äänioikeuden käyttäjät
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. päätetään liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiosta
 4. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 5. päätetään joka toinen vuosi sääntöjen 10 §:n mukainen hallituksen jäsenten lukumäärä kahdelle
  seuraavalle toimintavuodelle ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 6. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
 7. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet
 8. vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tuloja menoarvio
 9. käsitellään muut mahdolliset asiat.