SAUL-SYYSKOKOUS 12.11.22

SYYSKOKOUS 2022 lauantaina 12.11.2022 klo 14 Salpausselänkatu 8, 15110 LAHTI. Valtakirjojen tarkistus klo 13.15-13.45. Kokouksen jälkeen järjestetään päivällinen ja vuoden 2022 parhaiden palkitseminen. Ilmoittaudu mukaan toimisto(at)saul.fi 25.10. mennessä.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat, joihin kuuluvat mm:
– liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023
– liiton hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2023-2024 (erovuorossa
ovat: Marjo Sjögren, Anja Rovio, Petri Maskonen)
– muut liiton ajankohtaiset ja hallituksen esille ottamat asiat:
– päätetään liiton nimestä
– päätetään lisenssistä vuodelle 2023
Liiton syyskokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on esitettävä kirjallisesti liiton
hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. Liiton kokouksiin voi
kukin jäsenseura lähettää enintään viisi (5) edustajaa. Jäsenseuran antamassa
valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain
yhtä jäsenseuraa ja hänen on oltava sen jäsen.
Kaikissa liiton kokouksissa jokaisella jäsenseuralla on kaksi (2) ääntä. Lisäksi jäsenseuralla
on jäsenmääränsä perusteella yksi (1) lisä-ääni jokaiselta alkavalta täydeltä
50 jäseneltä. Tällöin 51 jäsentä merkitsee kolmea (3) ääntä, 101 jäsentä neljää (4)
ääntä jne. Aiemmin hyväksytyllä liiton henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenyys on
tarvittaessa todistettava (kuitti suoritetusta jäsenmaksusta). Valtakirjan voi tulostaa
liiton nettisivuilta.

Pyydettäessä se postitetaan veloituksetta.
Ehdotukset liiton hallituksen jäseniksi on lähetettävä 12.10.2022 mennessä ehdollepanotoimikunnan
puheenjohtajalle osoitteella Suomen Aikuisurheiluliitto /
Harri Kivikko, Joukolankuja 1, 03100 Nummela, sähköposti harri@sportmixer.fi,
puh. 040 522 6895.
Suomen Aikuisurheiluliitto ry
Hallitus