Ikiliikkuja-viikko 11.-17.3.

Ikäinstituutin Ikiliikkuja-viikko kannustaa seuroja järjestämään senioreille liikuntaa ja kutakin yksilöä löytämään omat tapansa liikkua päivittäin. Erityisesti voiman ja tasapainon harjoittelu on hyödyllistä ikääntyessä. Lisätietoa kampanjasta ja ideoita toteutukseen: https://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkujaviikko/