Raportti SAUL hallituksen syysseminaarista.

Syyskuun puolivälissä liiton hallitus vahvistettuna kahdella kilpailuvaliokunnan jäsenellä ja toimiston henkilöstöllä piti kaksipäiväisen seminaarin.

Kokouksessa todettiin liiton talouden olevan vakaa ja hyvin hoidettu. Liittoon hyväksyttiin kolme uutta seuraa: Kokkolan Työväen Urheilijat, Keiteleen Kunto ja Pohjan Koitto. Suurimmat asiakokonaisuudet olivat SAUL:n 50-vuotisjuhlat marraskuussa sekä ensi kesänä Suomessa pidettävät MM-kisat, jotka vaikuttavat talouteen, historiikin pitämiseen, koulutus- ja kilpailuvaliokuntien toimintaan sekä edustusasuhankintoihin ja muihin yhteistyösopimuksiin. Paljon hienoja asioita on tulossa seuraavan vuoden aikana!

Aikuisurheiluliiton hallitus työn ääressä.

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Häyrisen raportti käsitellyistä asioista:

SAUL:n hallitus on miettinyt useilta näkökulmilta nykyisyyttä ja tulevaisuuden linjauksia. Oleellista tässä vaiheessa on, että pääsemme normaaliin toimintaan mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.  Kysyntää ja halua on kilpailla, tehdä tavoitteellista toimintaa ja osallistua niin kansallisiin kuin kansainvälisiin kilpailuihin. Myös kansainvälisillä liitoilla on selkeä tavoite toteuttaa toimintaa loogisesti.

Kansainvälisiä kilpailuja on kalenteriin merkitty ensi vuodesta alkaen ja lisää on myös tulossa. Niin ikään Suomessa kyseisiä kisoja tulleen lähivuosina järjestämään suhteellisen paljon – mikä tarkoitta jopa vuosittain. Tämä luonnollisesti aiheuttaa niin liitolle kuin järjestäville seuroille uusia haasteita ja ponnisteluja. Osoitus, että maailmalla luotetaan kisajärjestäjiemme organisointikykyyn.

Luonnollisesti talouskysymykset nousevat esiin toiminnan myötä. Omarahoituksen tarve kasvanee, sillä Veikkauksen rahoituksen osuus järjestötoimintaa on lähivuosina yksi suuri kysymysmerkki. Niinpä mikä tulee olemaan valtion budjettivarojen mahdollisuus jatkossa.

Monet asiat SAUL:n hallituksen pohdinnoissa ovat vielä suunnitteluvaiheessa, joten konkreettiset toimenpiteet ilmenevät valiokuntien ja toimintaryhmien valmistelujen myötä.

Seurojen kilpailutoimintaa edesauttamaan rakennettu kilpailuihin ilmoittautumis- ja tulospalvelujärjestelmää Aikkua tullaan edelleen viemään eteenpäin ja siihen tulee uusia elementtejä. Liitto on valmis tietyissä resurssirajoissa auttamaan jäsenseuroja valtakunnallisten SuomiSport, tuloslista.com ja rekisteröintilinkkien käyttämisestä. Osittainhan nämä ovat viranomaisvaatimuksia.

Kilpailutoiminta on keskeinen toiminta ja sen osalta käytiin laajaa pohdintaa niin itse kisojen kuin oheispalvelujen osalta. Leiritoiminta eri lajiryhmissä suuntaa nyt Tampereen MM-kisojen kohti, mikä luonnollisesti on keskeistä, mutta kaikesta on hyötyä myös muihin kisoihin. Liitto omalta osaltaan pyrkii subventoimaan viimeistelyleirin osallistujille.

Seuroja kannustamaan on mietitty SM-kisojen pistelaskukertymän uudistamista tai vaihtoehtoisesti uuden palkitsemiskategorian tekemistä. Tämän toteutus tapahtuisi ensi vuoden laskelmassa. Myös uusien viestien mukaan ottamista mietittiin monesta näkökulmasta sekä mahdollisuuksia toteuttaa niitä viestipäivän / -päivien yhteydessä. Monien kilpailujen toteutuksessa tehdään yhä enemmän yhteistyötä Suomen Urheiluliiton kanssa. Näin muun muassa siksi, että yleisurheilua voidaan nostaa esiin yhä voimakkaammin kokonaisuutena ja siitä saadaan lajille entistä suurempaa näkyvyyttä. Näkyvyyteen ja lajiyhtenäisyyteen liittyy yhtenäisen asukokonaisuuden mietintä.

Keväällä alkanut liikuntahaaste on kesän aikana ollut hiukan vähemmällä aktivoimisastella, mutta sitä jatketaan edelleen ja kehotetaan osallistumaan liikkumiseen eri tavoin. SAUL:n 50-vuotisgaala ja seminaari on marraskuussa, joten nostetaan sielläkin esiin yhteistoimintaa ja yhteishenkeä. Liiton 50-vuotishistoriasta on niin ikään tehty päätös ja se tullaan toteuttamaan ensi vuoden aikana.