SAUL juttusarja ”Psyykkinen valmennus” Elisa Valtanen

Vastoinkäymisistä voi löytyä uusi polku

Elisa Valtanen
psykologi, psyykkinen valmentaja

Useimmiten harjoittelu etenee nousujohteisesti ja tuottaa tulosta, ja asiat sujuvat muutoinkin suunnitelmien mukaan. Kuitenkin myös yllättävät vastoinkäymiset kuuluvat elämään, urheiluunkin. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan vastoinkäymisistä selviämisen ja muutoksiin sopeutumisen taitoa.

Urheilija voi kohdata monenlaisia vastoinkäymisiä, esimerkiksi: Koronapandemian taltuttamiseksi kilpailuja on peruttu tai siirretty ja liikuntatiloja on suljettu. Loukkaantumiset ja rasitusvaivat voivat yllättää huolellisesta ennakoinnista huolimatta. Juuri ennen tärkeitä kisoja voi iskeä flunssa. Hyvin ajoitetulla matkalla kisakaupunkiin saattaa tulla odottamattomia viivytyksiä. Kilpailusuorituksissa voi tulla epäonnistumisia.

Tällaisissa tilanteissa voi tulla avuttomuuden, epätoivon, pettymyksen, kiukun tai huonommuuden tunteita, joista on vaikea päästä eteenpäin. Voimat saattavat hiipua lamaantumisen seurauksena ja luovuttaminen voi tuntua ainoalta vaihtoehdolta. Nämä ovat luonnollisia kokemuksia, jotka on hyvä tunnistaa ja sallia. Niin suorituskyvyn kuin henkisen hyvinvoinninkin kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei voimattomuuden kokemus pitkity, vaan on mahdollista löytää uusi etenemispolku.

Vastoinkäymisistä selviämisen taitoa voi kehittää

Taito selvitä vastoinkäymisistä kumpuaa ihmisen luontaisesta sopeutumiskyvystä ja usein vahvistuu iän myötä. Arkisia hankaluuksia ja vaikeuksia myös tarvitaan, jotta on mahdollista oppia selviämisen tapoja. Aikuisurheilijoilla on iän tuomaa elämänkokemusta ja fyysistä kestävyyttä, mikä on hyvä lähtökohta vaikeuksista selviämiselle.

Jos olet kiinnostunut vahvistamaan omaa vastoinkäymisistä selviämisen taitoasi, toivon että joku tai jotkut seuraavista vinkeistä auttavat sinua eteenpäin.

  • Tunnista omat voimavarasi, vahvuutesi ja selviämiskeinosi vastoinkäymisissä. Voit esimerkiksi palauttaa mieleesi, miten olet selviytynyt oman elämäsi vaikeista tilanteista: mitä vahvuuksiasi ja voimavarojasi hyödynsit, millaiset ajatukset ja teot auttoivat sinua selviytymään? Miten voit hyödyntää tätä sinussa olevaa vahvuutta juuri nyt käsillä olevissa elämäsi vaativissa tai muuttuvissa tilanteissa?
  • Tunnista omat vaikuttamisen mahdollisuutesi. Mihin asioihin voit kaikesta huolimatta vaikuttaa tällä hetkellä ajankohtaisissa hankalilta tuntuvissa tilanteissa?
  • Ole armollinen itsellesi. Tarjoa itsellesi lempeyttä, sallivuutta ja myötätuntoa. Anna itsellesi aikaa. Pidä huolta itsestäsi ja huomioi omat tarpeesi.
  • Ylläpidä toivoa, uskoa selviämiseen ja asioiden myönteiseen kehitykseen. Muistele, missä asioissa olet onnistunut aiemmin. Tunnista, miten asiat voivat tällä hetkellä ajankohtaisissa tilanteissa kehittyä myönteiseen suuntaan.
  • Pyri tunnistamaan tilanteeseen sisältyvät myönteiset puolet ja mahdollisuudet, katso tulevaisuuteen. Mitä voit käytettävissä olevien mahdollisuuksien avulla edelleen tehdä vastoinkäymisestä huolimatta? Mitä hyviä puolia tilanteessa voi olla?
Sitkeydestä ja joustavuudesta voi syntyä jotain kaunista ja kirkasta.
  • Kun kohtaat vastoinkäymisiä, tee päätös selviämisestä mutta säilytä joustava ja avoin mieli. Valjasta käyttöön sitkeytesi ja sinnikkyytesi. Sinnikkyyttä ei kuitenkaan kannata venyttää äärimmilleen, jääräpäisyyteen asti. Vaikeuksista selviämisessä auttaa sen tunnistaminen, milloin on aika pyytää apua, etsiä vaihtoehtoisia reittejä, laatia uusia sisällöltään erilaisia tavoitteita ja suunnitelmia tai pohtia muita selviämisen tapoja.
  • Pyydä apua tarvittaessa. Avun pyytäminen on henkistä vahvuutta. Avun pyytäminen voi tuntua vaikealta, mutta kuitenkin moni meistä auttaa mielellään. Auttamisesta ja hyvän tekemisestä toiselle tulee itsellekin hyvä olo. Avun pyytäminen vahvistaakin siten hyvän tekemisen mahdollisuuksia koko yhteisössä. Apua pyytämällä, saamalla ja antamalla myös yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu.

Kun tulee autetuksi kohtaamassaan vastoinkäymisessä, vahvistuu usko omaan selviämiseen tulevaisuudessakin: muilta saatu apu auttaa luottamaan siihen, että pystyn itsekin auttamaan itseäni. Samalla vahvistuu myös auttajan selviytymiskyky hänen huomatessaan pystyvänsä auttamaan toista oman osaamisensa ja voimavarojensa avulla. 

Mistä sinä voit saada apua hankaluuksissa ja vaikeuksissa? Kenen tai keiden kanssa voit yhdessä etsiä ja löytää ratkaisuja? Ketä voisit itse auttaa vaikeassa tilanteessa?

  • Pohdi, mikä sinulle on tärkeätä ja merkityksellistä elämässä. Mitkä näistä asioista ovat mahdollisia tai säilyvät vastoinkäymisestä huolimatta? Entä millaisia itsellesi merkityksellisiä asioita voit oppia kohtaamastasi vastoinkäymisestä tai mitä merkityksellistä siitä voi seurata?
  • Vaali uteliasta asennetta ja opettele uusia asioita eri elämänalueilla, iloitse edistymisestä ja oppimisesta. Silloin sinulla on monenlaisia taitoja ja valmiuksia hyödynnettäväksi kohdatessasi vaikeita tilanteita tai muutoksia. Samalla vahvistuvat pystyvyyden tunne sekä aktiivinen ja aloitteellinen ote elämään. Näistä on hyötyä vastoinkäymisistä selviämisessä.
  • Nauti urheilun ilosta. Vaikka suhtautuisit urheiluun vakavasti ja harjoittelisit tosissasi, säilytä kuitenkin kaiken perustana elämänilo, nautinto ja hauskuus. Myönteisyys ja sisältä päin tuleva urheilun ilo ovat voimavaroja vaikeuksista selviämisessä.

Mahdollisuuksia ja uusia polkuja voi löytyä

Vaikeinakin aikoina ja vastoinkäymisten jälkeen on mahdollista elää hyvää elämää. Palataan pohtimaan alussa mainittuja esimerkkitilanteita. Millaisia myönteisiä mahdollisuuksia niihin voisi sisältyä?

Koronapandemiatilanteesta huolimatta voi löytyä mielekkäitä tapoja liikkua ja urheilla. Tuttujen harjoittelupaikkojen ollessa suljettuina lähiympäristöstä saattaa löytyä korvaavia harjoittelupaikkoja, tai harjoittelu voi onnistua ulkona tai kotona. Tekniikkaharjoittelun mahdollisuuksien ollessa rajallisia voi kuitenkin löytyä erilaisia, uusiakin tapoja kehittää omassa lajissa tarvittavia ominaisuuksia kuten voimaa, räjähtävyyttä, kimmoisuutta, kehon hallintaa, nopeutta, nopeuskestävyyttä, kestävyyttä tai liikkuvuutta. Ominaisuuksien kehittämiseksi voi kokeilla uusiakin urheilulajeja tai liikuntamuotoja; keho ja mieli saavat uudenlaisia ärsykkeitä.

Kilpailujen siirtyessä eteenpäin kilpailutavoitteiden rinnalle voi miettiä uusia tavoitteita omassa lajissa tarvittavien ominaisuuksien ja taitojen parantamiseksi ja lisäajan hyödyntämiseksi. Yksi vaihtoehto on jättää kilpailusuunnitelmat lepotilaan, keskittyä muihin itselle tällä hetkellä merkityksellisiin asioihin ja nauttia liikunnasta ilman tulostavoitteita.

Loukkaantumisesta kuntoutuessakin on usein mahdollista tehdä monia harjoitteita, jotka eivät kuormita vamma-aluetta. Kuntoutusaikana voi myös harjoitella mahdollisen tutun porukan kanssa mutta omaa kuntoutusohjelmaa tehden. Harjoitusporukan tuoman yhteenkuuluvuuden tunteen ja tuen lisäksi sosiaalista tukea voi saada esimerkiksi mahdolliselta valmentajalta, muilta loukkaantumisista kärsiviltä, hoitohenkilöstöltä sekä perheeltä ja läheisiltä.

Kun harjoitteluun ja kilpailemiseen tulee syystä tai toisesta taukoja, voi nauttia uusista mahdollisuuksista palautumiseen. Harjoittelua voi korvata mielikuvaharjoittelulla palauttamalla mieleen onnistunut suoritus tai luomalla mielikuva tulevasta onnistuneesta suorituksesta. Harjoitus- ja kilpailutaukojen aikanakin voi vahvistaa psyykkisiä taitoja kuten keskittymistä, vireystilan säätelyä ja tunnetaitoja tai löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi ravitsemukseen tai kehonhuoltoon. Urheilupsykologi tai psyykkinen valmentaja, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti ovat hyviä tukitahoja.

Kilpailumatkan viivästyessä voi ottaa selvää muista matkustusvaihtoehdoista – pystyisikö esimerkiksi joku toinen kisoihin matkaava auttamaan ottamalla kyytiin? Jos myöhästyminen on väistämätöntä, matkasta on mahdollista nauttia lomailemalla, kisoja seuraamalla ja toisten suorituksista oppimalla.

Omista epäonnistuneista suorituksista voi tunnistaa onnistuneet osasuoritukset ja yksityiskohdat, jotka kannattaa säilyttää tulevissakin suorituksissa. On mahdollista myös pohtia, mitä ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia kokemus synnytti ja mitä kokemuksesta voi oppia. Ajatuksia voi jakaa muidenkin kanssa. Lisäksi voi analysoida, missä kohdassa epäonnistuminen tapahtui, ja varmistaa tulevaa onnistunutta suoritusta mielikuvaharjoittelulla ja harjoittelemalla. Hyväksyvä suhtautuminen auttaa eteenpäin – epäonnistumiset ovat luonnollinen osa urheilua ja niistä huolimatta urheilun ilon ei tarvitse horjua.

Millaisia mahdollisuuksia tai uusia etenemispolkuja tunnistat jossakin itsellesi ajankohtaisessa hankalalta tuntuvassa tilanteessa? Mistä tai keneltä voit saada apua tarvittaessa?

Elisa Valtanen
psykologi, psyykkinen valmentaja

Lähteet:
Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn psykologia. VK-Kustannus.
Lipponen, K. 2020. Resilienssi arjessa. Duodecim.
Lipponen, K., Litovaara, A. & Katajainen, A. 2018. Voimaa. Hyvän elämän polku. Duodecim.
Weinberg, R. S. & Gould, D. 2019. Foundations of Sport and Exercise Psychology. Human Kinetics.

Huolenpitoa tuntemattomassa maastossa kulkijalle. Kuva on Paimion luontopolulta.
Vaikeassakin tilanteessa on hyvä luoda katse tulevaan. Kuva on Piikkiön Linnavuoren luontopolulta.