Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen kertausosio

Tiedote. Julkaisuvapaa: 13.12.2019, 10:00
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksessa urheilijat ja heidän tukihenkilönsä oppivat sekä varmistavat ajantasaisen tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus sisältää nyt myös uuden kertausosion, jonka avulla voi kerrata osaamista antidopingasioissa. Kertausosiossa käydään läpi koulutuksen eri osa-alueita. Mikäli osiota ei läpäise ensimmäisellä kerralla, saa suosituksen, mitä osioita kannattaa kerrata ennen osion suorittamista uudelleen. Kertausosion suorittamisesta tulee merkintä diplomiin.

– Koulutuksen avulla voi varmistaa esimerkiksi kisoihin lähtevän joukkueen tietämyksen antidopingasioista. Verkkokoulutuksen avulla pystytään vahvistamaan myös urheiluseurojen ja muiden keskeisten urheilutoimijoiden osaamista antidopingasioissa. Verkkokoulutus tukee ja täydentää perinteisiä koulutustapoja, SUEKin koulutuspäällikkö Piia Pöyhönen sanoo.

Verkkokoulutus suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Kertausosion avulla voi kerrata antidopingasioita säännöllisesti tällä välin. Uuden antidopingsäännöstön tullessa voimaan 2021 kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Tee verkkokoulutus

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarkoituksena on yhteistyössä urheilutoimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEKin tehtäviä ovat urheilun eettiset asiat, antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen.


SUEK toteuttaa tehtäväänsä koulutuksen, tutkimuksen, viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön keinoin. Se tekee laaja-alaista yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten urheilutoimijoiden ja viranomaisten kanssa.


suek.fi | #puhtaastiparas | @SUEK_FINCIS