Saul antoi kirjallisen varoituksen Jyväskylän Kenttäurheilijoille

Varoituksen syy:

Liiton sääntöjen 2 § mukaan Liiton tarkoituksena on toimia aikuisurheilun valtakunnallisena keskusjärjestönä,
joka edistaa aikuisurheilijoiden kilpa- ja kuntourheilua seka muuta kuntoa ja toimintakykya yllapitävää
toimintaa. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja
tasa-arvon edistaminen.

Liiton sääntöjen 3 § mukaan Liitto ohjaa aikuisurheilijoiden kilpailutoimintaa, myöntää kilpailujen
järjestämisoikeudet. Suomen Urheiluliitto ry:n kanssa tehdyn yhteistyosopimuksen mukaan, SAUL on
oikeutettu järjestämään omat mestaruuskilpailunsa.

Varoitus annetaan Jyväskylän Kenttäurheilijat ry:lle, koska Jyväskylän Kenttaurheilijat ry on ryhtynyt
toimiin SAULn kilpailutoiminnan häiritsemiseksi ja sen kanssa kilpailevan kilpailutoiminnan
organisoimiseksi. Lisäksi SAUL :n jäsentä on johdettu harhaan kilpailun ilmoittautumisajan päättyessä
tehdyllä muutoksella muuttaa SAUL mestaruuskilpailun nimi muotoon SUL Masters / SAUL. Liitto
omistaa mestaruuskilpailujensa statuksen. Kahden eri tahon kilpailun järjestäminen ei ole aikuisurheilun
edistamista valtakunnallisesti urheilun reilun pelin periaatteiden ja tasa-arvon puitteissa. Lisäksi
järjestavän seuran tulee noudattaa Liiton järjestämissopimuksen sopimusehtoja.

Liiton sääntöjen 14 § mukaan haltituksella on oikeus rangaista varoituksella tai erottaa jasen, jos tämä
toimii näita sääntöjä, niiden nojalla annettuja määräyksia, liiton tarkoitusperia taikka hyvia tapoja
vastaan.