SAUL Rekisteriseloste

Rekisteriseloste                                                           Päivitetty 7.5.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10§                                  

1.Rekisterinpitäjä
 Suomen Aikuisurheiluliitto ry, SAUL, Valimotie 10, 00380, Helsinki, puh 050 364 5546,
 Y-tunnus 1025946-2
 
2.Yhteyshenkilö
 Toiminnanjohtaja Oki Vuonoranta, puh 050 441 1330, oki.vuonoranta@saul.fi
 
3.Rekisterin nimi
 SAUL rekisteri, joka on toteutettu eTaika Oy:n ohjelmalla.
 
4.Rekisterin käyttötarkoitus
 SAUL rekisteriä käytetään jäsenrekisterinä, Ikiliikkuja-lehden tilaajarekisterinä, tapahtumahallintarekisterinä sekä hallintoon liittyvien asioiden kuten ansiomerkkitietojen ylläpitämiseen.

 Edellä mainittujen tietojen pohjalta SAUL rekisteriä käytetään liiton tiedonvälitystarpeisiin, kilpailuoikeuden tunnistamiseen, kilpailusarjan tunnistamiseen ja määrittämiseen sekä kilpailutoiminnan tilastointiin.
 
5.Rekisterin tietosisältö
 Rekisteriin saadaan vapaaehtoista liikuntajärjestötyön hoitamista varten tallettaa henkilön perustietoina sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto sekä urheiluseura, jota henkilö kilpailukaudella edustaa ja seuran nimilyhenne.
 
6.Tietolähteet
 SAUL:n, jäsenseuran tai henkilön itsensä antama ilmoitus.
 
7.Tietojen luovutus
 SAUL noudattaa henkilötietolakia.

 SAUL ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan perintötoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

 Kansainvälisten kilpailujen (PM, EM, MM) yhteydessä osallistumisen kannalta välttämättömät henkilötiedot siirretään vain ilmoittautuneiden urheilijoiden osalta paikalliselle järjestäjälle.
 
8.Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
 Aineistoa ei säilytetä kokonaisuudessaan manuaalisena. Tapahtumakohtaisia nimi- ja yhteystietolistoja voidaan tulostaa tapahtuman järjestäjän käyttöön tapahtuman ajaksi, minkä jälkeen tulosteet hävitetään. 

B Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
 SAUL:n tietojärjestelmässä käytetään SSL (Secure Socket Layer) standardin mukaista salausta kaikissa niissä toiminnoissa, joissa henkilön tietoja käsitellään. SSL standardi tarkoittaa sitä, että tietojen vaihto asiakkaan selaimen ja palvelimen välillä on suojattu niin, että sivulliset eivät voi häiritä tai lukea kyseisiä tietoja.
 
1.Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
 Yksityishenkilöllö on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti, pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava ja henkilöllisyys on vaadittaessa todistettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittaman osoitteeseen.

 Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).
 
2.Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
 Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemisesta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti, pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava ja henkilöllisyys on vaadittaessa todistettava.
 
3.Muut mahdolliset oikeudet
 Henkilötietolain 30§:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).