Huomionosoitukset

Ansiomerkkianomus

SAUL ansiomerkki-, ansiolevyke-, standaari- ja jäsenmerkkisäännöt

1. Yleistä

1 §
Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n ansiomerkit ovat:

  1. jäsenmerkki
  2. ansiolevyke
  3. pronssinen ansiomerkki
  4. hopeinen ansiomerkki
  5. kultainen ansiomerkki
  6. standaari

2 §
Ansiomerkkien ja standaarien muodon ja mitat vahvistaa Suomen Aikuisurheiluliiton hallitus. Ansiomerkit, ansiolevykkeet ja standaarit numeroidaan juoksevasti.

3 §
Jäsenmerkin on oikeutettu lunastamaan itselle jokainen liiton jäsen.

4 §
Ansiomerkin, ansiolevykkeen ja standaarin myöntää Suomen Aikuisurheiluliiton hallitus joko omasta aloitteestaan tai saatuaan siihen perustellun ehdotuksen jäsenseuralta, jäsenseuran jäseneltä tai henkilöjäseneltä.

5 §
Kaikki ansiomerkkianomukset tulee tehdä Suomen Aikuisurheiluliiton hallituksen vahvistamalle lomakkeelle riittävän ajoissa tulevaa luovuttamista varten. Ansiomerkkianomukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa saapumispäivästä lukien. Anomukset voi lähettää joko sähköpostilla tai liiton postiosoitteeseen.

6 §
Suomen Aikuisurheiluliiton ansiomerkki, ansiolevyke ja standaari voidaan myöntää henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttaneet aikuisurheilun hyväksi. Ansiomerkin, ansiolevykkeen ja standaarin tarkoituksena on myös toimia saajalle kannustuksena edelleen uhrautuvaan työhön aikuisurheilun edistämiseksi.

7 §
Määrätyn luokan ansiomerkki, ansiolevyke tai standaari voidaan myöntää vain kerran samalle henkilölle.

8 §
Ansiomerkkien, ansiolevykkeiden ja standaarien saajista pidetään luetteloa ja myöntämispäätökset kirjataan Suomen Aikuisurheiluliiton hallituksen kokouspöytäkirjaan.

9 §
Suomen Aikuisurheiluliiton hallitus määrää ansiomerkistä, ansiolevykkeestä, standaarista ja jäsenmerkistä perittävän maksun. Ansiomerkin, ansiolevykkeen, standaarin ja jäsenmerkin kustannuksista vastaa tilaaja (ehdottaja).

10 §
Ansiomerkkiä saa kantaa vain sen saaja. Ansiomerkkiä, ansiolevykettä tai standaaria ei saa luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle.

2. Myöntämisperusteet
Yleistä

1 §
Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi. Ansiomerkin saaminen edellyttää vahvaa kokemusta ja työskentelyä joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai jonkin sen jäsenseuran hallituksessa, johtokunnassa tai muussa johto- tai toimielimessä. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi tukenut aikuisurheilua taloudellisesti. Ansiomerkkiä ei voida myöntää yksinomaan urheilusuorituksen perusteella.

2 §
Arvoltaan ylempää ansiomerkkiä ei voida myöntää ennen kuin vähintään viisi vuotta on kulunut edellisen ansiomerkin saamisesta.

3 §
Ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi tai tukenut taloudellisesti Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa. Ansiolevyke voidaan myöntää myös pelkästään aikuisurheilussa menestyneelle urheilijalle.

4 §
Standaari voidaan myöntää koti- tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle erikoisen ansiokkaasta toiminnasta aikuisurheilun hyväksi.

Ansiomerkkien myöntämisperusteet

5 §
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi vähintään viiden vuoden ajan, sekä
b) ansiokkaasti osallistunut Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaan näiden hallituksessa, johtokunnassa tai muussa johto- tai toimielimessä vähintään viiden vuoden ajan tai
c) merkittävästi tukenut taloudellisesti tai muuten Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa vähintään viiden vuoden ajan.

6 §
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi vähintään kymmenen vuoden ajan ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla, sekä
b) ansiokkaasti osallistunut Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaan näiden hallituksessa, johtokunnassa tai muussa johto- tai toimielimessä vähintään kymmenen vuoden ajan tai
c) erittäin merkittävästi tukenut taloudellisesti tai muuten Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa vähintään kymmenen vuoden ajan.

7 §
K
ultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi vähintään viidentoista vuoden ajan ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla koko valtakunnan tasolla, sekä
b) erityisen ansiokkaasti osallistunut Suomen Aikuisurheiluliiton toimintaan sen hallituksessa, tai muussa johto- tai toimielimessä vähintään viidentoista vuoden ajan tai
c) erittäin merkittävästi tukenut taloudellisesti tai muuten Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa vähintään viidentoista vuoden ajan.

 

ANSIOMERKKIEN HINNAT

Standaari                            65 euroa / kpl
Kultainen ansiomerkki        
65 euroa / kpl
Hopeinen ansiomerkki        50 euroa / kpl
Pronssinen ansiomerkki     35 euroa / kpl
Ansiolevyke                        35 euroa / kpl
Jäsenmerkki                      10 euroa / kpl