Seurakoulutus

Koulutustapahtumien tarkoituksena on vahvistaa seuran ja alueen välistä yhteistyötä sekä tukea seuran kehittymistä sen omien tavoitteiden suunnassa.

Koulutustapahtumissa käydään läpi seuran toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden suunta. Pohdittavia aiheita voisi olla terveysliikunta seurassa, aikuisten yleisurheilukoulu ja aikuisliikunnan kehityssuunnitelma.

Koulutustapahtuman tavoitteena olisi kartoittaa seuran nykytila ja määritellä kehitysalueet. Tämän jälkeen etsitään seuralle sen hetkiseen tilanteeseen sopivat tukitoimet.

Seuraseminaari on hyvä koulutustapa nivottaa yhteen seuran hallinnollista toimintaa ja kentällä tapahtuvaa toimintaa. Alla on esimerkki seuraseminaarin ohjelmasta, jonka mukaan päivän voisi toteuttaa.

SEURASEMINAARI

Haluaako seuranne päivittää hallinnollista osaamistaan? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaisi tulevaisuudessa?

Haluaako seuranne lisää työkaluja viestinnän suhteen? Mitä mahdollisuuksia nykypäivän laitteet tuovat viestintään?

Aikuisten yleisurheilukoulu mahdollistaa uusien harrastajien löytämisen seuraan ja seuratoimintaan. Kuinka helppoa sen järjestäminen on?

Suomen Aikuisurheiluliiton jäsenrekisteripalvelu jäsenilleen kuuluu jäsenmaksuun. Onko se teillä jo käytössä? Tiesitkö kuinka monipuolinen järjestelmä on kyseessä?

Vastauksen näihin kysymyksiin saat SEURASEMINAARISTA!!!

Päivän ohjelma

10.00 Päivän aloitus - tullaan tutuksi!

10.15 Seuran hyvä hallinto

* Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

11.45 Seuran hyvä viestintä

* Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää.

13.15 TAUKO

14.00 Miten järjestän ”Aikuisten yleisurheilukoulun” ja ”Mitä sen jälkeen”?

15.00 Jäsenrekisterikoulutus

15.45 Päivän yhteenveto ja lopetus

Tiedustelut: Ari-Pekka Hallaranta, 050-4411330, ari-pekka.hallaranta@saul.fi