Seurakoulutus

Koulutustapahtumien tarkoituksena on vahvistaa seuran ja alueen välistä yhteistyötä sekä tukea seuran kehittymistä sen omien tavoitteiden suunnassa.

Koulutustapahtumissa käydään läpi seuran toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden suunta. Pohdittavia aiheita voisi olla terveysliikunta seurassa, aikuisten yleisurheilukoulu ja aikuisliikunnan kehityssuunnitelma.

Koulutustapahtuman tavoitteena olisi kartoittaa seuran nykytila ja määritellä kehitysalueet. Tämän jälkeen etsitään seuralle sen hetkiseen tilanteeseen sopivat tukitoimet.

Seuraseminaari on hyvä koulutustapa nivottaa yhteen seuran hallinnollista toimintaa ja kentällä tapahtuvaa toimintaa. Alla on esimerkki seuraseminaarin ohjelmasta, jonka mukaan päivän voisi toteuttaa.