24.02.2018-25.02.2018 SM-hiihdot, Lyhyet ja Viestit (P), Kruunupyy

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-hiihdot lyhyet matkat ja viesti: 24 - 25.02.2018 Kruunupyyssä, Tössbackanin hiihtokeskuksessa

Kilpailut alkavat lauantaina klo 13.30 henkilökohtaisella matkoilla ja sunnuntaina klo 11.00 viestit

Osallistumisoikeus: SAULin jäsenseurojen jäsenet ja SAULin henkilöjäsenet M/N30+, viiden vuoden välein, sarja määräytyy syntymävuoden mukaan, paljonko kilpailija täyttää 2018

Lauantai 24.2.2018 henkilökohtaiset matkat, perinteinen hiihtotapa
3 km naiset 60 + sekä miehet 70 +
5 km naiset 30-55 ja miehet 30-65

Sunnuntaina 25.2.2018 perinteinen hiihtotapa
Naiset 30-60 v 3 x 3 km
Naiset 65 + 2 x 3 km
Miehet 30-65 v 3 x 5 km
Miehet 70 + 2 x 3 km

Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 19.2.2018 sähköpostilla anmalning.asarna@gmail.com tai kirjeitse: Stefan Storvall Torgarevägen 17 68500 Kronoby
Ilmoittautumisessa on oltava osallistujan nimi, sarja, syntymäaika, laji/lajit, seura ja seuralyhenne. Joukkuekilpailussa on ilmoitettava mahdolliset sarjan vaihtajat.

Osallistumismaksut: Henkilökohtaiset lajit: 15 euroa/henkilö/matka ja viestiin 20 euroa/joukkue. Osallistumismaksut maksettava 19.2.2018 mennessä tilille: IF Åsarna Ski Team OP FI56 5163 4020 0157 76 Maksussa on mainittava kilpailijan (kilpailijoiden) nimi (nimet) ja lajit. Maksuja ei palauteta. Varautukaa esittämään kilpailupaikalla todiste maksun suorittamisesta.

Varmistus kilpailupaikalla tunti ennen lajin alkua, joukkueiden varmistus kirjallisesti. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. Lähtölistat löytyvät kotisivuilta 21.2.

Voitelutila: Yleinen voitelutila on käytettävissä vanhassa hiihtomajassa kilpailupaikalla.
Pakkasraja: Jos tuulen ja pakkaslukeman yhteisvaikutus on kylmempi kuin -16 C° tai sääolot muuten estävät kilpailun. Pakkasmittaus suoritetaan tunti ennen kilpailun alkua.

Tiedustelut:
Stefan Storvall puh. 0400 698436 ja stefan.storvall@ksgeokonsult.fi
Dan-Olav Spets puh. 050 5123726 danolavspets@hotmail.com
Kilpailukanslia: Hiihtokeskuksessa, auki lauantaina 10-17 ja sunnuntaina klo 9.00 alkaen.
Hotelli- ja ruokailutarjous: Hotel Botnia, Kruunupyy http://botniahotel.fi/
Puh. 06-82 31 000 Sähköposti: info@botniahotel.fi
Tervetuloa! IF Åsarna Ski Team ja IK Kronan
http://www.ifasarna.idrott.fi/skidsektion/
http://ikkronan.idrott.fi/sv/skidning/Suomen Aikuisurheiluliitos FM-tävlingar i skidåkning korta sträckor och stafett: 24 - 25.02.2018
Kronoby, Tössbackens skidcentrum

Tävlingarna börjar kl 13.30 på lördag med individuella distanser och på söndag kl 11.00 med stafetter

Deltagarrätt: SAULs medlemsföreningars medlemmar och personmedlemmar i klasser M/N30+, med fem års intervaller, tävlingsklass bestäms av födelseår, vilken ålder uppnår åkaren under 2018

Lördag 24.2.2018 individuella lopp, klassisk teknik
3 km damer 60 +, och herrar 70 +
5 km damer 30-55 och herrar 30-65

Söndag 25.2.2018 stafetter klassisk teknik
Damer 30-60 v 3 x 3 km
Damer 65 + 2 x 3 km
Herrar 30-65 v 3 x 5 km
Herrar 70 + 2 x 3 km

Anmälningar görs senast på måndag19.2.2018 per e-post anmalning.asarna@gmail.com eller per post till Stefan Storvall Torgarevägen 17 68500 Kronoby
I anmälan bör finnas tävlandens namn, klass, födelseår, gren/genar, förening och föreningens förkortning. I stafett bör också nämnas vilka som eventuellt bytt klass.

Deltagaravgifter: Individuellt: 15 euro/person/start och stafett 20 euro/lag. Deltagaravgiften betalas senast 19.2.2018 till konto: IF Åsarna Ski Team OP FI56 5163 4020 0157 76. Som meddelande skrivs deltagarnas namn och klasser. Avgifterna återbetalas inte. Var beredd att visa upp kvitto eller bevis på erlagd deltagaravgift.

Bekräftning av deltagande minst en timme före start till tävlingskansliet. Stafettlagens sammansättning bekräftas skriftligt. Startlistor finns på hemsidan onsdag 21.2.
Tävlande deltar i tävlingen på egen risk.
Köldgräns: Tävlingarna ställs in eller flyttas fram ifall temperaturens och vindens gemensamma köldeffekt är lägre än -16, eller om vädret i övrigt hindrar tävlingarnas genomförande. Temperaturen mäts en timme före första start.

Vallning: I gamla skidstugan på tävlingsplatsen finns vallabod som är öppen för alla.

Information:
Stefan Storvall tel. 0400 698436 ja stefan.storvall@ksgeokonsult.fi
Dan-Olav Spets tel. 050 5123726 danolavspets@hotmail.com
Tävlingskansli: Tössbackens skidstuga, öppet lördag 10-17 och söndag från kl 9.00.
Hotell- och mat: Hotel Botnia, Kronoby http://botniahotel.fi/
Tel. 06-82 31 000 e-post: info@botniahotel.fi
Välkommen! IF Åsarna Ski Team och IK Kronan
http://www.ifasarna.idrott.fi/skidsektion/
http://ikkronan.idrott.fi/sv/skidning/