Syyskokouksen asialistaan tehty muutos (19.10.2017)

Syyskokouksen asialistaan tehty muutos, jonka pohjalta uusi kokouskutsu.
Muutos koskee Jyväskylän Kenttäurheilijoiden esitystä.

KUTSU

Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Jyväskylässä hotelli Alban kokoustilassa (osoite Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä) lauantaina 25.11.2017 klo 11.00 alkaen.
Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.15 – 10.45.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat, joihin kuuluvat mm:
- liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018
- liiton puheenjohtajan valinta vuosille 2018 - 2019
- liiton hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2018-2019 (erovuorossa ovat: Timo Havu, Kirsti Siekkinen ja Pekka Sivula)
- Jyväskylän Kenttäurheilijat ry:n esitys Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n purkamisesta.
- SAUL:n ja SUL:n välistä yhteistyötä ja mahdollista toimintojen yhdistämistä koskevat asiat
sekä
- muut liiton ajankohtaiset ja hallituksen esille ottamat asiat

Liiton syyskokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. Liiton kokouksiin voi kukin jäsenseura lähettää enintään viisi (5) edustajaa. Jäsenseuran antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsenseuraa ja hänen on oltava sen jäsen.
Kaikissa liiton kokouksissa jokaisella jäsenseuralla on kaksi (2) ääntä. Lisäksi jäsenseuralla on jäsenmääränsä perusteella yksi (1) lisä-ääni jokaiselta alkavalta täydeltä 50 jäseneltä. Tällöin 51 jäsentä merkitsee kolmea (3) ääntä, 101 jäsentä neljää (4) ääntä jne. Aiemmin hyväksytyllä liiton henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenyys on tarvittaessa todistettava (kuitti suoritetusta jäsenmaksusta). Valtakirjan voi tulostaa liiton nettisivuilta. Pyydettäessä se postitetaan veloituksetta.
Ehdotukset liiton hallituksen jäseniksi on lähetettävä 31.10.2017 mennessä ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajalle osoitteella Tuula Siekkinen, Kantajantie 17 as 1, 90800 Oulu tai sähköpostilla tuula.siekkinen@arcticheat.fi

Tervetuloa!
Suomen Aikuisurheiluliitto ry
HallitusLataa Syyskokouksen muutettu kokouskutsu 2017.pdf