Huomionosoitukset

Ansiomerkkien hinnat

Kultainen ansiomerkki ja levyke 65 e / kpl
Hopeinen ansiomerkki ja 50 e / kpl
Pronssinen ansiomerkki ja 35 e / kpl
Standardi 50 e / kpl

Hinnat voimassa toistaiseksi

2 B Ansiomerkki-, ansiolevyke-, standaari ja jäsenmerkkisäännöt

2 B 1. Yleistä
1 §
Suomen Aikuisurheiluliiton jäsenmerkit, ansiomerkit, ansiolevykkeet ja standaarit ovat seuraavat:

0. jäsenmerkki
1. pronssinen ansiomerkki
2. hopeinen ansiomerkki
3. kultainen ansiomerkki
4. pronssinen ansiolevyke
5. hopeinen ansiolevyke
6. kultainen ansiolevyke
7. standaari

2 §
Ansiomerkkien, ansiolevykkeiden ja standaarien muodon ja mitat vahvistaa Suomen Aikuisurheiluliiton hallitus. Ansiomerkit, ansiolevykkeet ja standaarit numeroidaan juoksevasti. 

3 §
Jäsenmerkin on oikeutettu lunastamaan itselleen jokainen liiton jäsen.

4 §
Ansiomerkin, ansiolevykkeen ja standaarin myöntää Suomen Aikuisurheiluliiton hallitus joko omasta aloitteestaan tai saatuaan siihen perustellun ehdotuksen jäsenseuralta, jäsenseuran jäseneltä tai henkilöjäseneltä.

5 §
Kaikki ansiomerkki- ja ansiolevykeanomukset tulee tehdä Suomen Aikuisurheiluliiton hallituksen vahvistamalle lomakkeelle helmi- ja syyskuun loppuun mennessä. Ansiomerkkianomukset käsitellään näitä määräaikoja seuraavassa hallituksen kokouksessa. Anomukset tulee lähettää liiton postiosoitteeseen. 

6 §
Suomen Aikuisurheiluliiton ansiomerkkejä, ansiolevykkeitä ja standaareja voidaan myöntää henkilöille ja yhteisöille jotka ovat edistäneet suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttaneet aikuisurheilun hyväksi. Ansiomerkin, ansiolevykkeen ja standaarin tarkoituksena on myös toimia saajalle kannustuksena edelleen uhrautuvaan työhön aikuisurheilun edistämiseksi.

7 §
Määrätyn luokan ansiomerkki, ansiolevyke tai standaari voidaan myöntää vain kerran samalle henkilölle. 

8 §
Ansiomerkkien, ansiolevykkeen ja standaarien saajista pidetään luetteloa ja myöntämispäätökset kirjataan Suomen Aikuisurheiluliiton hallituksen kokouspöytäkirjaan. 

9 §
Suomen Aikuisurheiluliiton hallitus määrää ansiomerkeistä, ansiolevykkeistä, standaareista ja jäsenmerkeistä perittävät maksut. Ansiomerkkien, ansiolevykkeen, standaarien ja jäsenmerkkien kustannuksista vastaa tilaaja (ehdottaja). 

10 §
Ansiomerkkiä saa kantaa vain sen saaja. Ansiomerkkiä, ansiolevykettä tai standaaria ei saa luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle. 

2 B 2. Myöntämisperusteet

Yleistä 
1 §
Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi. Ansiomerkin saaminen edellyttää vahvaa kokemusta ja työskentelyä joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai jonkin sen jäsenseuran hallituksessa, johtokunnassa tai muussa johto- tai toimielimessä. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi tukenut aikuisurheilua taloudellisesti. Ansiomerkkiä ei voida myöntää yksinomaan urheilusuorituksen perusteella.

2 §
Arvoltaan ylempää ansiomerkkiä ei voida myöntää ennen kuin vähintään viisi vuotta on kulunut edellisen ansiomerkin saamisesta.

3 §
Ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi tai tukenut taloudellisesti Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa. Ansiolevykkeen saajalta ei vaadita työskentelyä Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimielimissä tai johtotehtävissä.

4 §
Standaari voidaan myöntää koti- tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle erikoisen ansiokkaasta toiminnasta aikuisurheilun hyväksi.

Ansiomerkkien myöntämisperusteet

5 §
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi vähintään viiden vuoden ajan, sekä
b) ansiokkaasti osallistunut Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaan näiden hallituksessa, johtokunnassa tai muussa johto- tai toimielimessä vähintään viiden vuoden ajan tai
c) merkittävästi tukenut taloudellisesti tai muuten Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa vähintään viiden vuoden ajan.

6 §

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi vähintään kymmenen vuoden ajan ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla, sekä
b) ansiokkaasti osallistunut Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaan näiden hallituksessa, johtokunnassa tai muussa johto- tai toimielimessä vähintään kymmenen vuoden ajan tai
c) erittäin merkittävästi tukenut taloudellisesti tai muuten Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa vähintään kymmenen vuoden ajan. 

7 §

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi vähintään viidentoista vuoden ajan ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla koko valtakunnan tasolla, sekä
b) erityisen ansiokkaasti osallistunut Suomen Aikuisurheiluliiton toimintaan sen hallituksessa, tai muussa johto- tai toimielimessä vähintään viidentoista vuoden ajan tai
c) erittäin merkittävästi tukenut taloudellisesti tai muuten Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa vähintään viidentoista vuoden ajan.

Ansiolevykkeiden myöntämisperusteet

8 §
Pronssinen ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi tai
b) tukenut taloudellisesti Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa. 

9 §
Hopeinen ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) merkittävästi edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilua hyväksi tai
b) merkittävästi tukenut taloudellisesti Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa.

10 §
Kultainen ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on
a) erittäin merkittävästi edistänyt suomalaista aikuisurheilua joko Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseurojen kautta tai muulla tavoin toiminnallaan ja työllään vaikuttanut aikuisurheilun hyväksi tai
b) erittäin merkittävästi tukenut taloudellisesti Suomen Aikuisurheiluliiton tai sen jäsenseuran toimintaa.